कंटाळा आलाय?

बहिष्काराचा हा कालावधी आपण अशा प्रकारे सत्कारणी लावू शकता.

महाराष्ट्रातील व इतर प्रांतातील लोक आणि मराठे लोक तंजावरच्या मराठा इतिहासा बद्दल अनिभिज्ञ आहेत.तरी हा इतिहास जाणून इतर सगल्यांना त्याची माहिती करून देण्यासाठी घरातच बसून हा मूल्यवान रोगप्रतिबंधक कालावधी कारणिभूत लावावा अशी नंम्र विनंती.

तंजावर मराठाराजेंची कुशल राजनिती,अनेक क्षेत्रातील बौधिक निपुणता वाचल्या शिवाय समजणार नाही.तरी आपण इतिहास वाचून जनमानसा पर्यंत पोहोचवावा. तंजावर राज घराण्याच्या आँफिशिअल वेबसाईटवर संपूरण माहिती मिलेल.

Website: serfojimemorialhall.com.

आपल्या संपर्कातील इतिहास प्रेमींना व Whatsapp groups ला या वेबसाईट बद्दल सांगणे.

तंजावर महाराजा सर्फोजी यांचे सरस्वती महालात असलेल्याहजारो मोडी कागद पत्रांचे ज्यांचे अजून मराठी भाषांतर झालेले नाही,ज्यातून राज्यकारभारा विषयी व इतर सामाजिक संस्कृती व सभ्यते विषयी ,छत्रपति शिवाजी महाराज आणि इतर राज्यांच्या राजां बरोबर झालेल्या पत्रव्यवहाराची ,आणि इतर अनेक महत्वाच्या विषयी खूप मौल्यवान माहिती मिलू शकते.जी खूप अत्यावश्यक आहे.जेणे करून भावी पिढ्यांना खूप फायदाच होइल. स्वत.हा सरफोजीमहाराजांनी त्या समयी मोतिबींदूची शस्त्रक्रिया करून त्याचे डाँक्युमेंटेशन केले आहे .तसेच”सरफेंद्र वैद्द मुरैघल”या औषधि पुस्तकाचे डाँक्युमेंटेशन केले आहे.ज्यात अतिशय दुरमिल मौल्यवान औषधांची उपयुक्त माहिती आहे.

English translation:

Feeling bored?

Don’t know what to do in quarantine period?

Utilise your precious time to know and spread the Maratha history of Thanjavur (Tamilnadu), where many people in Maharashtra or Marathas around India are not aware of.

Read, Share and Spread their history and Thanjavur maratha ruler’s accomplishments and intellectual skills.

We knew what would be your next question.

Question: Where would it be available to read it online?

Answer: Thanjavur maratha Royal family has their official website where all the details and authentic history is available on it.

You should go to that website and read the required or needed informations under various options that is available on the site.

Here is the website 👇

serfojimemorialhall.com

Do share this with all your contacts and history lovers. Also do share it on Whatsapp groups.

Let’s bring awareness on Maratha history of South India globally.

Photo Description: King Serfoji II portrait , enthroned under a canopy.

He was a popular ruler and was described by Charlotte Clive, wife of the Governor of Madras, in her diary following her visit to him in 1799, as ‘a handsome, tall, stout-looking man.’ As a child the Raja was tutored by two Danish Lutheran missionaries, the Revs. Geriche and Swartz, who also taught him drawing. European visitors were impressed by his self-portraits and those of his father, and the Clives and Lord Valentia were presented with paintings by the Raja following their visits. The Clives’ Italian governess, Anna Tonelli, also painted a portrait of the Raja during the visit.

Antique miniature of Thanjavur maratha King Serfoji II found in Bangalore, Karnataka.

© Image copyrights reserved.

Follow us on Instagram, PrincelyTanjore

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s